TCRTA Staff

TCRTA Executive Director
ahassan@gotcrta.org

TCRTA Finance Manager 
@gotcrta.org

TCRTA Transit Manager

TCRTA Transit Analyst 
tortega@gotcrta.org

TCRTA Transit Analyst
jmiller1@gotcrta.org

TCRTA Transit Analyst 
clandis@gotcrta.org

TCRTA Transit Coordinator
oforte@gotcrta.org